Onze huisregels

ALGEMENE HUISREGELS VAN DHOEM DHAAM WAREHOUSE

1. ALCOHOL
Dhoem Dhaam Warehouse schenkt geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dient u zich te kunnen legitimeren.

2. ROOKVERBOD
Dhoem Dhaam Warehouse houdt zich strikt aan het rookbeleid. Het is binnen Dhoem Dhaam Warehouse alleen toegestaan te roken in de daarvoor bestemde Smoking Lounge. Indien u rookt in andere delen van het pand, volgt een waarschuwing of onmiddellijke verwijdering. Bij meerdere waarschuwingen wordt u sowieso de toegang tot het pand ontzegt. Tevens worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.

3. ZERO- TOLERANCE DRUGS
Het is ten strengste verboden om binnen of in de directe omgeving van Dhoem Dhaam Warehouse drugs in bezit te hebben, te gebruiken en / of te verhandelen. Bij overtreding van dit verbod geldt per direct een lokaalverbod. Bij constatering van handel wordt de politie ingeschakeld.

4. WAPENS
Het is ten strengste verboden om wapens in bezit te hebben. Deze zullen worden ingenomen, indien het een wapen betreft die in de wapenwet voorkomt, zal de politie worden gealarmeerd.

5. CALAMITEITEN
Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel en beveiligers op te volgen.

6. AANSPRAKELIJKHEID
De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vermissing, dan wel beschadiging van uw eigendommen.

7. GEDRAG
Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt een waarschuwing of onmiddellijke verwijdering.

Tijdens Dance-Events gelden aanvullende regels:

8. LEGITIMATIE
U dient zich ten allen tijd te kunnen legitimeren.

9. MUNTSYSTEEM
Tijdens alle evenementen werken wij met een muntsysteem. U kunt deze kopen bij de kassa/muntenloket. Bij de bar worden uitsluitend deze munten geaccepteerd. Munten die u niet gebruikt, zijn na afloop niet inwisselbaar voor contant geld.

10. VEILIGHEIDSCONTROLE
Bij het binnengaan van Dhoem Dhaam Warehouse zult u aan een veiligheidscontrole onderworpen worden. Toegang wordt pas verleend na deze controle.

11. POSITIEF GEDRAG
Van onze bezoekers verwachten wij een tolerante en positieve houding ten opzichte van andere gasten die tijdens een dance-event aanwezig zijn, ongeacht hun afkomst, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid, religie en leeftijd.

12. MAXIMUM CAPACITEIT
Indien binnen het maximaal aantal gasten bereikt is, of de verwachting is dat dit aantal wordt bereikt, behouden we ons het recht voor u de toegang te ontzeggen.

13. JASSEN EN RUGZAKKEN
Het is niet toegestaan jassen aan te houden en/of rugzakken te dragen in de locatie. U kunt en moet hiervoor een locker huren.

14. LOCKERHUUR
Onze lockers zijn te huur voor € 5,- (en € 5,- borg). Wij stellen ons aansprakelijk voor maximaal € 50,- per persoon bij inbraak uit de locker.

Bij het binnentreden van Dhoem Dhaam Warehouse verklaart u dat u akkoord gaat met alle bovengenoemde huisregels. Bij overtreding zullen maatregelen worden genomen.

De directie en medewerkers van Dhoem Dhaam Warehouse.